Zde máte možnost přečíst si něco málo o odlišnostech západní a východní medicíny a lépe se tak zorientovat v silných a slabých stránkách každé z nich.

Objektivní srovnání západní a tradiční čínské medicíny 

čínská medicína1. Odstranění příčin choroby

Orientální lékařský přístup je založen na hledání příčin onemocnění a jeho příznaků. Jakmile jsou základní příčiny nemoci vyléčeny, příznaky daného onemocnění jsou čím dál tím menší a člověk se začíná uzdravovat. Západní medicína se naopak soustředí na potlačení těchto příznaků a projevů nemoci, což vede jen k prohlubování vlastní nemoci, která se neustále vrací a šíří dál.

2. Komplexní léčba oproti omezené léčbě

Čínská medicína je založena na konceptu těla jako celku. Proto si uvědomuje souvislosti mezi jednotlivými nemocemi a orgány, díky kterým je schopna odhalit skryté příčiny nemocí.

Orientalisté zobrazují lidské tělo jako mikrokosmos, který je tvořen složitými vztahy mezi jednotlivými orgány i mezi tělem a duchem.To co dělá člověka člověkem tedy podle orientální tradice není jen soubor nejrůznějších tkání a orgánů, ale jedná se o harmonický celek.

Tradiční čínská medicína si je také velice dobře vědoma toho, že lidské tělo samo nejlépe ví, jak se léčit. Zaměřuje se tedy na jeho podporu a navracení ztracené rovnováhy, aby opět mohlo plnit svoji úlohu samoléčení. Lidské tělo se nachází ve stavu dynamické rovnováhy a má svou vlastní neuvěřitelně vysokou léčivou sílu.

3. Bylinky proti chemickým lékům

Jen velmi malé množství západních lékařů je obeznámeno s uměním bylinné léčby.
Oproti tomu východní lékaři po celá staletí studovali, vyvíjeli a testovali přírodní bylinnou léčbu na lidech, přičemž velmi důkladně dokumentovali výsledky. Tyto starověké orientální bylinné formule tak byly přivedeny k dokonalosti a staly se významným nástrojem léčení chorob.
V umění přírodního léčitelství byly zavrženy všechny procedury a postupy, které se projevily jako neúčinné nebo měly nežádoucí účinky. Čínská medicína dodržuje přísné standardy své bylinné terapie, mimo jiné i z důvodu péče o vlastní pověst.

4. Pacienti vždy chtěli být léčeni bezpečně a efektivně

Orientální lékaři vždy vycházeli vstříc požadavkům svých pacientů na účinnou a zároveň bezpečnou léčbu. Vyvíjeli proto neustále nové formule a prováděli další a další experimenty. V opačném případě by přišli o zákazníky, ale co je mnohem důležitější, přišli by o svou čest a pověst. To byla jedna z mnoha hybných sil vývoje a vzrůstu čínské medicíny. Orientální recept - to není náhodný soubor bylin, ale kombinace léčebných komplexů, jejichž cílem je vyvolat prospěšné účinky pro pacienta. Například, recept může obsahovat rostlinné komplexy, které kombinují tonický, usnadňující odkašlávání, močopudný a protitoxický efekt. Do téměř každého přípravku je zahrnuto několik různých rostlin stejného typu působení. Proč? Zřejmě proto, že bylo vzato v úvahu to, že různí lidé reagují na konkrétní lék jinak. Záměrem bylo vyvolat univerzální působení na různé organismy. Tuto "nadbytečnou" terapii si tradiční čínská medicína může dovolit jen proto, že nepoužívá toxické léky.

Orientální lékaři léčili nejraději rostlinami starověkého původu, především bezkvětou flórou. Nejstarší a staré rostliny v dávných východních recepturách se vyskytují dvakrát tak často, jak fylogeneticky mladé rostliny.

V západní medicíně - naopak. Analýza složení rostlin zařazených do seznamu pro použití čínské a západní medicíny také ukazuje vážný rozdíl. Moderní medicína často používá rostliny, mezi něž patří látky s účinky podobným zásaditým látkám extrémně silného působení, nazvané alkaloidy. Původem nejstarší rostliny mají nízký obsah alkaloidů. Hlavní část léčivých rostlin je určena pro obecné účinky na tělo a většina z nich patří k symptomatickým prostředkům. To jsou komponenty usnadňující odkašlávání, vyvolávající pocení, projímadla atd., zatímco polovina rostlinných léčivých přípravků, které se používají na západě, jsou léky lokálního působení.

Zajímavé je, že východ dává přednost kořenům, hlízám a oddenkům a tyto části rostlin se vyskytují v 70% všech receptů. Na západě se naopak lékaři zajímají především o "špičky" zástupců flóry. Je také pozoruhodné, že 85 rostlin ze „seznamu receptů“ i dnes tvoří jídelníček Číňanů, Korejců a Tibeťanů.

Zvláště jasný účinek má tradiční čínská medicína na ty nemoce, kde západní medicína nemůže dosáhnout významného úspěchu. Patří mezi ně nevyvážená imunita, chronická onemocnění plicní a trávicí soustavy, nemoce spojené s trvalými virovými chorobami (opakující se genitální herpes (opar), chronický virový zánět jater) atd.

5. Západní a východní bylinné metody: hlavní rozdíly

Západní věda se zaměřila na extrakci z rostlin různých účinných látek, které jsou pak převedeny do terapeutických přípravků a používají se k léčbě onemocnění. Čínská medicína používá stejné komponenty, ale bez jejích oddělování od přirozených nosičů, aby je tělo mohlo samo získat a řídit všechny procesy. Studie ukazují, že organismus bere tyto složky jako obyčejné potraviny a vybírá z nich to, co je v dané situaci potřeba pro zahájení procesu obnovování nebo aby se zabránilo zhoršení stavu a zdraví. Takže, v čínské medicíně tělo samo reguluje celý proces získávání potřebných látek, zatímco v západní medicíně všechno probíhá v laboratoři.

Tělo často reaguje na laboratorní materiály neočekávaným způsobem, odhaluje nežádoucí účinky a nepříznivé dopady, které často zastiňují nebo neutralizují očekávané pozitivní výsledky.

"Průměrná životnost nového léku nebo doba jeho vrcholného použití je asi 20 let“, řekl Dr. Wayne Jonas, ředitel Centra alternativní medicíny, National Institutes of Health USA. "Homeopatie se nemění po dobu téměř 200 let, akupunktura - více než 2.000 let, spiritismus - nejméně 20.000 let, bylinná terapie je pravděpodobně nejstarší, používá se více než  200.000 let."

Různé orientální formule používané k léčbě mnoha druhů nemocí, výsledky i kvalita jejich působení se odráží v minulých staletích.

6. Diagnostika

V západní medicíně se posouzení zdravotního stavu provádí porovnáním tradičních ukazatelů fyziologických funkcí u testovaných pacientů s obecně uznávanými standardy. Pokud většina ukazatelů zapadá do normálních hodnot, lékaři konstatují, že člověk je zdravý.
Pulzní diagnostika je velmi přesné a jemné umění, které stanoví analýzu stavu organismu podle tepu člověka. Je překvapující, že orientální doktoři naprosto přesně určí diagnózu, aniž by se předem ptali pacienta na jeho nemoci.
Na druhé straně západní medicína často ignoruje stížnosti pacienta v případě, že výsledky laboratorních studií nevykazují žádné onemocnění.

7. Orientální filozoficko-vědecké metody proti západním vědeckým metodám

Čínská medicína je založena na filozoficko-vědeckém přístupu. To jsou pojmy a faktory, které je obtížné odhalit, cítit nebo změřit. Tyto pojmy orientální lékaři považují za velmi důležité pro úspěšnou léčbu onemocnění.
Západní "vědecká" metoda tyto faktory nevnímá.
Současná západní věda je v relativně rané fázi vývoje - fáze pokusů a omylů, zatímco východní zdravotnický systém prošel zkouškou času.
Existuje mnoho oblastí, kde západní lékaři mohou studovat a s respektem i bez předsudků se učit ze znalostí východní medicíny.
Lidé získají velký přínos z východních léčebných postupů, které absolvovaly obrovské investice času a úsilí v oblasti výzkumu po dobu mnoha tisíc let.

8. Nízké náklady na léčbu pomocí orientální medicíny

Použitím východních lékařských postupů vláda, soukromé pojišťovny i spotřebitelé mohou ušetřit 60% až 98% nákladů na zdravotní péči.
Je tomu tak proto, že léčba je neinvazivní, domácí, což znamená, že pacient nemusí pobývat v nemocnici. Například, pacientovi byly úspěšně odstraněny ledvinové kameny pomocí přírodních bylinných formulí a akupunktury. 

Je známo, že neurologická bolest související s virovou infekcí může být snadno odstraněna třemi až pěti bylinnými formulemi, ale v západním světě na to není žádný lék, s výjimkou dočasné úlevy od bolesti.

  • Neurologickou bolest nespojenou s persistenci viru v organismu je možné odstranit pouze pomocí akupunktury (žádný takový postup není na Západě).
  • Střevní obstrukce může být odstraněna po použití tří až pěti bylinných formulí, zatímco na Západě je jediným řešením chirurgický zákrok.
  • Vysoký krevní tlak může být trvale snížen během několika měsíců, v závislosti na stavu pacienta, zatímco podle běžné západní medicíny musí pacient brát léky po celý život.

Tyto příklady jsou nekonečné. Nejhorší je nemít znalosti těchto výkonných a cenově dostupných metod léčby. Místo hledání nereálné alternativy, využijte možnosti tradiční čínské medicíny.

Komentáře   

Džuhanova  Larysa
#1 Džuhanova Larysa 2016-03-26 22:38
Dobrý večer, pomáháte i s křečovými žilami, děkuji předem a přeji hezký večer.
Poradna
#2 Poradna 2017-04-26 14:21
Dobrý den,
ano, pomáháme a máme dobré výsledky. Rádi Vás objednáme na tel. 773 178 889.
S pozdravem
Jaroslav Hanzal
#3 Jaroslav Hanzal 2017-07-08 08:23
Dobrý den,
máte zkušenosti s léčbou vysokého krevního tlaku (hypertenze)? Děkuji J Hanzal
Poradna
#4 Poradna 2017-07-08 18:40
Dobrý den pane Hanzale
Čínská medicína definuje několik různých příčin vzniku vysokého krevního tlaku a má na to své metody léčby. Cílem terapie je napravit funkčnost vlastního systémů regulující tlak.
Tedy nic v organizmu uměle nekompenzujeme, ale snažíme se mu navrátit vlastní funkci kontroly a udržování optimálního tlaku. Terapie muže trvat půl roku a více. Některé další informace naleznete ve videu: www.youtube.com/watch?v=kRkzpkcH-TU

You have no rights to post comments