krevní tlak

 

Dle statistik zhruba asi 20% dospělých lidí se s touto nemocí léčí, ovšem v tomto množství nejsou zahrnuty ti, kteří vysokým krevním tlakem trpí, ale léčbu ignorují a ti, kteří o své nemoci ani nevědí a pro něž se hypertenze může stát „tichým zabijákem“. V případě, kdy se hypertenze neléčí, dochází k narušení  krevního oběhu, což může vést k infarktu nebo mrtvici.

Optimální hranice u krevního tlaku dospělého jsou hodnoty 120/80 mm Hg (rtuťového sloupce). Tlak by se měl začít sledovat při hodnotách 130/85 a v momentě, kdy dlouhodobě dosahuje hodnot 140/90 mm Hg (u diabetiků nad 130/90 mm Hg) je nutná léčba. Co tato čísla znamenají? První z nich, vyšší a zároveň důležitější číslo měří tlak v tepnách, tedy tlak krve, kterou vysílá srdce (systolický tlak). Ukazuje stav tepen. Jeho hodnota stoupá s věkem, jelikož starší lidé mají méně pružné cévní stěny, které se hůře roztahují při vyšším tlaku krve. Druhé, neboli nižší číslo měří tlak v cévách mezi tepy (diastolický tlak).

Při podezření na vysoký krevní tlak si můžete pořídit tonometr a začít sledovat tlak během dne. Pozor na měření, tlak se během dne mění a je zapotřebí měřit tlak častěji před tím, než dojde k diagnóze Vysokého krevního tlaku. Pro porovnání je také dobré změřit tlak na obou pažích.

Jak nahlíží západní medicína na vysoký krevní tlak?

Ze západního hlediska vysoký krevní tlak, je stav, kdy síla, kterou působí krev na cévní stěny, je vysoká, že může nakonec způsobit zdravotní problémy jako jsou srdeční choroby. Krevní tlak je určen jak množstvím krve, kterou srdce vypumpuje, tak silou průtoku krve v tepnách. Čím více krve vaše srdce vypumpuje a čím užší jsou vaše tepny, tím vyšší je váš krevní tlak.

Vysoký krevní tlak je možné mít po celá léta bez jakýchkoli příznaků. I bez příznaků, dochází k poškození krevních cév a srdce, což může být zjištěno. Nesledovaný vysoký krevní tlak zvyšuje riziko vážných zdravotních problémů, včetně srdečního infarktu a mozkové mrtvice.

Vysoký krevní tlak se obvykle vyvíjí v průběhu mnoha let, až nakonec postihne téměř každého. Naštěstí, vysoký krevní tlak může být snadno zjištěn, pomocí tonometru.  Jakmile víte, že máte vysoký krevní tlak, je doporučeno konzultovat stav s doktorem a nastolit nejvhodnější  léčbu.

Příznaky

Většina lidí s vysokým krevním tlakem nemá žádné příznaky, i když měření krevního tlaku dosáhne nebezpečně vysoké úrovně.

Někteří lidé s vysokým krevním tlakem mohou mít bolesti hlavy, dušnost nebo krvácení z nosu, ale tyto příznaky nejsou specifické a obvykle se nevyskytují, dokud vysoký krevní tlak nedosáhne závažného nebo života ohrožujícího stavu.

Příčiny

K dispozici jsou dva typy vysokého krevního tlaku:

Primární (esenciální) hypertenze

V západní medicíně je primární hypertenze řazena mezi onemocnění, u nichž příčina není identifikovatelná. Tento typ vysokého krevního tlaku má tendenci se postupně rozvíjet v průběhu mnoha let. Povětšinou léčba pak spočívá v tlumení příznaků, obvykle po celý život.

Sekundární hypertenze

Někteří lidé mají vysoký krevní tlak způsobený jiným onemocněním. Tento typ vysokého krevního tlaku, nazývaný sekundární hypertenze, má tendenci se objevit náhle a způsobit vyšší krevní tlak, než je to u primární hypertenze. K sekundární hypertenzi mohou vést různé příčiny, např.:

  • Obstrukční spánková apnoe
  • Problémy s ledvinami
  • Nádory nadledvin
  • Problémy se štítnou žlázou
  • Vrozené nedostatky v cévách
  • Určité léky, jako jsou pilulky proti těhotenství, léky proti nachlazení, léky snižující prokrvení, snadno dostupné léky proti bolesti a některé další léky na předpis
  • Nelegálních drogy, jako je kokain a amfetaminy
  • časté požívání alkoholu

Rizikové faktory

Vysoký krevní tlak má mnoho rizikových faktorů, patří sem:

Stáří – riziko zvýšení krevního tlaku s rostoucím věkem roste. V průběhu středního věku nebo ve věku 45 let je vysoký krevní tlak častější u mužů.  U žen je pravděpodobnost zvýšení krevního tlaku po dosažení věku 65 let.

Rasa - Vysoký krevní tlak je obzvláště běžné u černochů, často se u nich vyvíjí v mladším věku než to bývá u bílých. Závažné komplikace, jako jsou např. mozková mrtvice, srdeční infarkt a selhání ledvin, jsou také častější u černochů.

Rodinná historie -  Vysoký krevní tlak má tendenci být dědičný.

Nadváha nebo obezita  - Čím větší je nadváha, tím více je zapotřebí krve k dodávání kyslíku a živin do tkání. Pak vzhledem k vyššímu objemu cirkulace krve v cévách dochází k vyššímu tlaku na cévní stěny.

Fyzická pasivita - neaktivita - Lidé, kteří jsou neaktivní , mívají zrychlené bušení srdce. Čím vyšší je vaše tepová frekvence, tím více musí vaše srdce pracovat s každou kontrakcí a vyvíjí silnější tlak na vaše tepny. Nedostatek fyzické aktivity také zvyšuje riziko nadváhy.

Kouření -  Nejenom, že kouření nebo žvýkání tabáku dočasně zvyšuje krevní tlak, ale chemické látky v tabáku mohou poškodit sliznici ve stěnách tepen. To může způsobit zúžení tepen, což zvyšuje krevní tlak. Pasivní kouření může také zvýšit krevní tlak.

Příliš mnoho soli (sodíku) ve stravě -  Příliš mnoho sodíku ve stravě může způsobit, že vaše tělo bude udržovat tekutiny, což zvyšuje krevní tlak.

Příliš málo draslíku ve vaší stravě -  Draslík pomáhá vyrovnávat množství sodíku ve vašich buňkách. Pokud nemáte dostatek draslíku ve vaší stravě, může se hromadit příliš mnoho sodíku v krvi.

Příliš málo vitamínu D ve stravě - Není jisté, zda příliš málo vitaminu D ve stravě může vést k vysokému krevnímu tlaku. Vitamin D může ovlivnit enzym produkovaný ledvinami, který ovlivňuje krevní tlak.

Nadměrné pití alkoholu – Během let, nadměrné pití může poškodit vaše srdce. Pít více jak dva alkoholické nápoje denně u mužů a více jak jeden nápoj denně pro ženy může ovlivnit Váš krevní tlak. Pokud pijete alkohol, učiňte tak s mírou a relevantně k vašemu věku.

Stres - Vysoké hladiny stresu mohou vést k dočasnému zvýšení krevního tlaku. Pokusíte-li se uvolnit tím, že budete více jíst, kouřit nebo pít alkohol, Váš problém s vysokým tlakem se pak pouze zvýší.

Některé chronické onemocnění – např.  onemocnění ledvin, diabetes či spánková apnoe.

V některých případech i těhotenství  může přispět ke zvýšení krevního tlaku.

Přestože vysoký krevní tlak je nejčastější u dospělých, děti mohou být ohroženi také. Pro některé děti, vysoký krevní tlak je způsoben problémy s ledvinami nebo srdcem. Ale pro stále větší počet dětí, jsou to špatné životní návyky, jako je nezdravá strava, obezita a nedostatek pohybu.

Komplikace

Příliš vysoký tlak na stěny tepen způsobený vysokým krevním tlakem může poškodit cévy, stejně jako orgány v těle. Čím vyšší je váš krevní tlak a čím déle je nekontrolován, tím více je napáchané škody.

Nekontrolovaný vysoký krevní tlak může vést k:

Infarktu nebo mrtvici - Vysoký krevní tlak může způsobit tvrdnutí a zahušťování tepen (ateroskleróza), což může vést k infarktu, mrtvice nebo jiným komplikacím.

Aneurysma - Zvýšený krevní tlak může způsobit, že krevní cévy oslabí a dojde k vyboulení –vytvoření aneurysma. Pokud dojde k protržení aneurysma, může dojít k úmrtí.

Srdeční selhání – Pumpování krve proti vyššímu tlaku v cévách, způsobí, že srdeční sval více zhoustne. Pro srdeční sval to může být těžší čerpat dostatek krve pro vaše tělo, což může vést k srdečnímu selhání.

Oslabené a zúžené cévy v ledvinách - může zabránit, aby tyto orgány fungovaly normálně.

atd.

Jak si pomoci sám předtím, než zajdu k doktorovi?

Nikdy není příliš pozdě na to, abyste změnili Váš životní styl, přestali nebo alespoň omezili kouření, alkohol, jedli zdravě, méně solili, více cvičili, vyhýbali se stresu, snažili se o dosažení vnitřního klidu, atd. Výčet rizikových faktorů, na které je nutné dávat si pozor je výše uveden. 

Léčba západní medicínou

Kromě doporučení změnit životní styl, Vám doktor pravděpodobně předepíše léky na snížení krevního tlaku. Dá se říct, že je to léčba na delší trať, je nutné se s lékařem vídat a konzultovat stav. Při zlepšení stavu, se ve spolupráci s daným lékařem snižuje dávka léků až do úplného odejmutí, v případě, že je to možné. Ovšem pokud se jedná například o nějakou psychickou poruchu, kterou je možné třeba jen stabilizovat, pak pacient může být na nižší dávce léků až do konce života.

Pacient s Vysokým krevním tlakem je povinen konzultovat se svým lékaře, kardiologem,..všechny jeho budoucí kroky, co se léčby týče, tzn. i navštívení jiného doktora, jiných metod léčení, apod.

U čínské medicíny je však dobré vědět, že se nesnaží o zasahování do léčby západní medicíny, nýbrž o nalezení příčiny vzniku onemocnění. 

Jak může pomoci Tradiční čínská medicína

Čínská medicína se snaží o nalezení příčiny vzniku Vysokého krevního tlaku. Tím se pak zlepšuje i stav pacienta, v případě, že nejde o nějakou vrozenou vadu. 

V TČM jsou za příčiny tohoto onemocnění považovány hlavně:

• Dlouhodobá psychoemocionální napětí
• Špatná životospráva či dlouhodobá únava
• Konstituční zvláštnosti

Z pohledu TČM - zda se tato nemoc projeví, závisí hlavně na tom, zda organismus má sklon k převládání YINu, nebo YANGu. Hlavními orgány, které se na patogenezi tohoto onemocnění podílejí jsou Játra a Ledviny.

Velmi častým syndromem je plnost nahoře a prázdnota dole.

Pokud převládá prázdnota Yin Ledvin (voda nemůže živit dřevo – z pohledu pěti elementů).

Pokud převládá prázdnota Yang, potom kvůli chladu vzniká silný spasmus cév.

Principy léčby:

1. Eliminovat plnost
2. Naplnit prázdnotu
3. Harmonizovat YIN a YANG
4. Věnovat pozornost možnosti STAGNUJÍCÍMU VĚTRU a TAN (hleny) – možnost vzniku mozkové příhody

V případě PRÁZDNOTY se bude jednat vždy o syndrom prázdnoty YIN nebo YANG Ledvin a syndrom prázdnoty YIN a krve Jater.

V případě PLNOSTI jde o syndrom stoupání Yangu Jater, TAN, VLHKOST a VNITŘNÍ VÍTR.

Dalším syndromem je také syndrom stoupání jaterního ohně na základě prázdnoty YIN.

Při syndromu plnosti zde hraje hlavní úlohu Srdce ( z pohledu TČM, které je zde napadáno plným jaterním ohněm).

Plné syndromy:

1. Vzestup jaterního ohně – léčba: pročistit játra, odstranit oheň
2. Stagnace krve v drahách – léčba: rozhýbat krev,odstranit stagnaci, zlepšovat průchodnost a oživovat dráhy
3. Stagnace vlhkosti a tan ve středním jiao - léčba: odstranit tan a vlhkost
4. Stoupání jaterního jangu - léčba: zklidnit játra, stáhnout yang dolů, čistit horko a utišit vítr
5. Stoupání yangu na základě prázdnoty yin - léčba: stejný postup jen kombinovat s posílením yin( v podstatě se jedná o pokročilejší stav předchozího syndromu)
6. Syndrom vnitřního větru jater - tento může být plný i prázdný - léčba: plný syndrom – zklidnit játra a utišit vítr – prázdný syndrom – vyživit játra, utišit vítr

Prázdné syndromy:

1. Prázdnota yin ledvin a jater - léčba: vyživit yin jater a ledvin, pročistit horko
2. Současná prázdnota yin a yang - léčba: vyživit yin a posílit yang
3. Současná prázdnota qi a yin - léčba: vyživit qi a yin
4. Prázdnota yang sleziny a ledvin - léčba: zahřát a posílit ledviny a slezinu
5. Chybějící spolupráce mezi srdcem a ledvinami - léčba: vyživit vodu, čistit srdce

Vzhledem k tak rozsáhlé různorodosti syndromů je doporučeno vidět se s praktikem TČM osobně. Při vyšetření se určí konkrétní syndrom a s ním se pak pracuje. Určení toho, o jaký syndrom se jedná, je už velký krok na cestě k uzdravení.

Kromě navštívení praktika TČM je doporučeno i cvičení různých relaxačních technik - cviků, jako je např. hluboké dýchání nebo meditace, které napomáhají mysli i tělu relaxovat a snižovat úroveň stresu. Ideálním cvičením jsou východní techniky - meditace, meditace v pohybu jako je čchi-kung nebo taichi nebo jóga. Dochází při nich k nastolení vnitřního klidu, klidné mysli, hlubšímu dechu, protažení meridiánů, cév, regulaci krve, apod. Při dlouhodobém cvičení si tělo zvyká na klidnější tempo a přivlastňuje si nové zvyky prospěšné zdraví.

Máte zájem zbavit se hypertenze jednou provždy?

Nejlepší výsledky po užití preparátů čínské medicíny postupem času vyprchají, pokud se nezmění stravovací návyky klientů. Ozdravné stravování je zárukou a vlastně nejúčinnější metodou léčby vysokého nebo kolísavého krevního tlaku.

Nyní máte možnost poznat unikátní metodu ozdravného stravování ŽBPL10 v pohodlí svého domova. Existuje online výukový kurz s názvem Sbohem cukrovko 2. typu, který samozřejmě zahrnuje mnohem více než pouze informace o cukrovce. Tento kurz vás naučí principům ozdravného stravování a při jejich aplikaci můžete zapomenout i na hypertenzi.

V případě dotazů neváhejte navštívit centrum tradiční čínské medicíny Čínský lékař. 

 

PS. Pokud nejste z Prahy, ale máte zájem zapojit sílu fitopreparátů a znalostí čínské medicíny pro léčbu vysokého krevního tlaku, neváhejte vyzkoušet vzdálenou diagnostiku. To znamená posouzení vašeho zdravotního stavu praktikem čínské medicíny prostřednictvím TESTU zdraví.

 

 

You have no rights to post comments